Zaloguj się w Gdowie
Sieć WiFi w Strefie Rekreacji i Wypoczynku

O NAS – szczegóły projektu

Projekt pn. „Rekreacyjno-Turystyczna Dolina Raby„, którego liderem była Gmina Gdów – uzyskał największą liczbę punktów na etapie oceny merytorycznej i znalazł się na 1 miejscu listy zadań wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 w ramach Poddziałania 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 7,8 mln. zł., z czego dofinansowanie to 5,8 mln. zł.

Zadanie (realizowane w partnerstwie z Gminą  Kłaj i Gminą Drwinia) obejmowało na terenie gminy Gdów:

ZARABIE II – okolice mostu (budowa promenady pieszej i schodów tarasowych prowadzących nad Rabę, urządzenie plaży piaskowej, mała architektura:  miejsca na ognisko, kosze, ławki, stoliki, wiaty i  stojaki na rowery, oświetlenie solarne).

ZARABIE I  – rozbudowa Parku Przygody i Rozrywki: okolice ul. Spacerowej i błoń na Zarabiu (scatepark, ścianka wspinaczkowa, siłownia terenowa, nowoczesny plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, ścieżki i alejki piesze, parking na 46 miejsc, ciąg spacerowy (chodnik) przy ul. Spacerowej, przebudowa sanitariatów, mała architektura: kosze, ławki, stoliki, wiaty i  stojaki na rowery, oświetlenie solarne).